praktyczne rozwiązania

dla biznesu

sBiznes - Program dla biznesu

Innowacyjny, przejrzysty, intuicyjny oraz prosty w obsłudze program, zawierający elementy niezbędne do wspomagania pracy, obsługi, zarządzania,  nadzoru i kontroli.

Doskonale sprawdzi się w firmach, instytucjach, biurach rachunkowych, szpitalach, muzeach, obiektach sportowych czy rekreacyjnych, wypożyczalniach, sklepach, restauracjach, hotelach oraz w obiektach z kontrolą i nadzorem dostępu.

 

SPRZEDAŻ

         Obszar ten umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. 
W prosty sposób możemy utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne,  korekty,  duplikaty,  paragony  i inne niezbędne dokumenty. Prosty sposób kopiowania pozycji, także metodą  „Przeciągnij i Upuść” pozwala nam w łatwa przenosić pozycje pomiędzy wybranymi dokumentami. Możemy utworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży mamy do dyspozycji pomocny kalkulator, który pomoże  nam wyliczyć marże lub zysk dla danej pozycji.


 

MAGAZYNY

         Dokumenty magazynowe mogą być automatycznie generowane w powiązaniu z innymi dokumentami lub tworzone ręcznie. Można definiować dowolny rodzaj dokumentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub materiałów. Partie towarów na magazynach tworzone na podstawie ceny zakupu a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO.  W prosty sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.


 

ZAKUPY

           Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzymy faktury zakupowe w tym również  w walutach obcych. W parametrach określamy maski i powiązania pomiędzy dokumentami. Możemy wygenerować automatycznie   fakturę z np. zamówień dla dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych  (może być przydatne w przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).  


 

ZAMÓWIENIA

       Obszar funkcjonalny przeznaczony do wsparcia procesów związanych z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. W tym obszarze możemy przygotowywać również oferty dla klientów. Mamy możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty, sprawdzenia dostępności towarów dla danego zamówienia oraz możemy wstępnie rezerwować towary pod  realizację zamówienia. Funkcjonalność systemu pozwala na zdefiniowanie dokumentów zamówień, określenie rodzaju dokumentu, ustalenie maski do dokumentów, określenie czy wymagania jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków. Funkcjonalność systemu umożliwia wyeksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów: (PDF. Word, Excel, TXT, HTML).


 

KASA I BANK

            System pozwala na ewidencjonowanie płatności zarówno gotówkowych (obsługa kasy) jak i bankowych (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną ilość kas i banków. Podczas rejestrowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księgowych.


 

KONTRAHENCI (dostawcy, odbiorcy, partnerzy, banki)

            Kontrahenci to nasi odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp.  Listę  kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować.  Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów, a także tworzenie relacji biznesowych czy planowanie kontaktów (CRM). Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności jak i zobowiązań. Jest to dodatkowa opcja poza modułem finansowym. System oferuje również kontrolę nad dokumentami przychodzącymi i wychodzącymi co w dużej mierze usprawnia pracę sekretariatu, a także płynną wymianę dokumentów pomiędzy użytkownikami. 


 

INDEKSY (towary, usługi, materiały, wyroby, wyposażenie)

                Indeks jest podmiotem obrotu i może występować zarówno jako towar, materiał, wyrób, półfabrykat, usługa,  środek trwały czy wyposażenie. Każdy indeks może być  przypisany do klasy produktów zdefiniowanej uprzednio przez użytkownika. System oferuje możliwość wprowadzania zamienników towarów, a także podpinania zdefiniowanych wcześniej cenników. Produkty w systemie mogą być wprowadzane jako komplety składające się
z odpowiednich  składników. Na liście indeksów system oferuje również szczegółowy podgląd na partie danego towaru jak i ilości zarezerwowane. Za pomocą funkcji menu szybkiej sprzedaży istnieje możliwość przygotowania prostego menu wyboru z produktami dostępnymi z listy służące do szybkiej sprzedaży z wykorzystaniem np. ekranów dotykowych.


 

KSIĘGOWOŚĆ (KPiR, ewidencje, deklaracje, podatki)

              Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-27, VAT-UE) oraz wysyłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS informuje nas o naliczeniach związanych z podatkiem dochodowym oraz automatycznie generuje deklaracje podatku dochodowego.


 

FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ (Księga Handlowa)

           Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania naszymi finansami.  Każdy zapis księgowy można zdefiniować, wprowadzić a następnie przeglądać, sortować wg dowolnych kryteriów. Mamy wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach w opcji przeglądania lub raportowania. Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy tworzenie raportów finansowych. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.


 

PERSONEL (Kadry, Płace, ECP, e-deklaracje)

         Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Moduł dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne funkcje systemu. System posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy. Zestaw funkcji modułu ułatwia tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS
i e-Administracją.


 

MAJĄTEK (Środki trwałe, wyposażenie, narzędziownia)

             Obszar Majątek służy do ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku trwałego oraz do przechowywania wszelkich zmian dokonanych na składnikach tego majątku. Podstawowymi funkcjami, które oferuje system są:

•     Przechowywanie informacji o składnikach majątku trwałego

•     Dokonywanie operacji na składnikach majątku

•     Generowanie planów amortyzacji

•     Klasyfikowanie środków trwałych

•     Pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych

•     Zarządzanie majątkiem czyli ewidencjonowanie wydań i zwrotów


 

TRANSAKCJE (Rezerwacje, rachunki otwarte)

         Moduł Transakcje służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kompleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począwszy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontrolą obłożenia miejsc na danym obiekcie, a skończywszy na obsługą wyjścia
z rozliczeniem transakcji. System oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami pracowników,
a także rozliczaniem ich czasu pracy. Obszar ten oferuje także rezerwację powiązaną z transakcjami wejściowymi. System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienionej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.


 

ADMINISTRACJA

          Narzędzie systemu gdzie zapewnione jest bezpieczeństwo informacji dzięki zdefiniowaniu profili użytkowników wraz z uprawnieniami do poszczególnych funkcji systemu oraz możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Funkcjonalność pozwala na zdefiniowanie niezbędnych słowników wykorzystywanych do pracy z programem, np. zdefiniowanie walut obcych (używanych we wszystkich raportach), które mogą być automatycznie wczytywane z Internetu. System w tym obszarze zapewnia możliwość ustawienia parametrów dotyczących działania poszczególnych modułów i funkcji, definiowania lub edytowania wydruków dokumentów systemowych. Użytkownik dodatkowo – jeżeli posiada odpowiednie prawo - ma wygląd do historii operacji oraz łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji.


 

RAPORTY

          Obszar zajmujący ważne miejsce w funkcjonalności systemu, gdzie można zdefiniować i wygenerować praktycznie każdy  raport, który później można w prosty sposób wyeksportować do pliku  w formatach Microsoft Excel lub Word czy zapisać jako plik PDF. System raportowania oszczędza cenny czas użytkowników, dzięki możliwości wglądu w gotowe do wykorzystania zdefiniowane wcześniej raporty oraz umożliwia dostęp do nowych danych i informacji.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.Zamknij