PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESUWszelkie dane, otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego, przeznaczone są wyłącznie na użytek własny SOFTINTEGRATION Sp. z o.o. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami naszej firmy.

Nasza Oferta jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorstw i wszystkich podmiotów niebędących konsumentami. Informacje przesłane za pomocą formularza internetowego będą wykorzystywane wyłącznie przez SOFTINTEGRATION Sp. z o.o. i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Informujemy, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do wewnętrznych analiz i opracowań, nawiązania kontaktu z użytkownikiem oraz przesyłaniem wiadomości e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.